S E R T U N Ç        P O M P A          S E R T U N Ç       P O M P A          S E R T U N Ç        P O M P A            S E R T U N Ç     P O M P A         S E R T U N Ç        P O M P A        S E R T U N Ç        P O M P A        S E R T U N Ç     P O M P A        S E R T U N Ç  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45 YILLIK TECRÜBEYLE YÜZDE YÜZ 

YERLİ  İMALATLA  VE  GÜVENCEYLE 

BELEDİYELERİMİZİN HİZMETİNDEYİZ

 

 

 

 

 

. .
. .

. .

. .
. .

. .

 

                           

        

 

 

  KOMBİNE  YÜKSEK  BASINÇLI  KANAL       açma   ve  temizleme  aracı  ve           Gerdönüşümlü   recycling    sistemler

 

 
   

  VİDANJÖRLER,     itfayeler,     seyyar      motopomplar

 

 

  VAKUM POMPALARI  , 100  m3'den   50000 m3   saate   kadar  su   ve hava     soğutmalı   ,    paletli    ve    santrifij    fanlı     tiplerde

 

 
  YERALTI    KABLO    çekme    araçları     imalatı

 

 
  FİBER   OPTİK     kablo    ölçme   araçları

 

 
  TEKNİK    DANIŞMANLIK   ,    Mühendislik    ,    projelendirme

 

 
  YER ALTI      KANALİZASYON      sistemlerinin    tıkanıklık  sorunlarının çözülmesi    (    Kombine    yüksekbasınçlı    kanal    açma     araçlarımızla ve    vidanjörlerimizle )

 

 
  YÜKSEK BASINÇLI PİSTONLU  kanal  açma  pompaları  150  bardan    1500   bara    6000   litre   dakika   debiye    kadar    imal   edilir.

 

 
  RÖMORKLU   TRAKTÖR    arkasında   çekilebilen    yüksek     basınçlı kanal    açma    sistemi

 

 
   ALMAN  –  AMERİKAN –  İTALYAN  -- HOLLANDA - AVUSTURYA  - İSVEÇ  malı        pompaların     parçaları    ve      onarımları    yapılır.

 

 
  YÜKSEK    BASINÇLI    DİZEL       motor     tahrikli     kanal     açma    ve temizleme      (Airflow)      paket      sistemlerini      aracınıza    bir     günde  kendiniz monte   edebilirsiniz.   

 

 
  GARANTİ :     Sistemlerimizin   ve  Pompalarımızın           Garantisi   İstenirse  10  Seneye  Kadar Uzatılabilir 

 

  S E R T U N Ç           P O M P A D A             H E R                G Ü N           Y E N İ           F İ Y A T L A          V E        Y E N İ            P R O J E L E R L E      S İ Z L E R L E        B E R A B E R        K O M B I N E         K A N A L        A Ç M A        A R A Ç L A R I     .    1 8 . 0 0 0 .                     T  L      .        D E N       .     B A S L A Y A N        F I Y A T L A R L A    .         S E R T U N Ç            P O M P A    .           C O M        . T R                 ....   S E R T U N Ç        P O M P A      .   C O M         ....                 .      V A K U M         P O M P A L A R I  ....     8 0 0     .     T L    .     DEN       B A S L A Y A N     F I Y A T L A R L A     ......  K A N A L    A Ç M A       P O M P L A R I         .     2 4 0 0      .            T L     .     D E N      B A Ş L I Y A N        F İ Y A T L A R L A   ....    S E R T U N Ç        P O M P A    . C O M  .  T R  ...........    S E R T U N Ç    P O M P A   .  C O M           .....

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

   

 

        

 

      

     

      

     

 

SP . 750

 

 

SP . 755

    

     

    

     

 

 

 

 

                                          

                   

 

 

              

                  

 

                                                                   

    

 

 

 

 

                        TÜRKİYEDE

                   İ L K   V E    T E K  

            BİZ      ÜRETİYORUZ         

       Ç E K İ Ç      D A R B E Lİ                 Y Ü K S E K

 B A S I N Ç L I    K A N A L  A Ç M A

  P O M P A P A L A R I

 D A K İ K A D A   2 0 0   İ L E    5 0 0  

   D A R B E          A R A S I

          A Y A R L A N A B İ L İ R                      

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                             

 

SERTUNÇ    POMPA   İDDİA   EDİYOR    İMAL   ETTİGİMİZ    %100    YERLİ   KANAL    ACMA   SİSTEMLERİMİZLE      ARŞ  4    .    ARŞ     5 .      ARŞ     6    .    ARŞ    12     .    TİPLERİYLE      AÇAMADIGIMIZ      KANALİZASYON    ŞEBEKE     KANALLARI    YOKTUR     .    TIKALI   KANAL   DİYE    BİR    ŞEY    YOKTUR     .    BU    TİP   SİSTEMLERİMİZLE   KANALI   AÇAMADIK  DİYEBİLENE    HEYETİMİZİN      DENETİMİNDE    İSBAT    EDEBİLENE           DENEMEMİZ   İSTANBUL   İLİ  SINIRLARI      İÇİNDE      OLMAK     KAYDIYLA            GEÇERLİDİR   .    BİR   ADET  ARŞ   4   .   KANAL    AÇMA   SİSTEMİ      HEDİYE     EDİYORUZ        .  25  .6.  2007   .  TARİHİNDEN    İTİBAREN    GECERLİDİR      GÖCÜK   KANALLAR    HARİÇTİR      .    İSTENIRSE   GÖCÜKLERİDE   AÇAR   GEÇER    VE   ONARIRIZ     ESKİ     HALİNE      GETİRİRİZ      .    HEDİYE    SİSTEMİN   VERGİLERI    KAZANABİLENE   AİTTİR

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 


 

 
   

           
 

 


 

 


            
                                                             

 

 

                                                             

           

 


2  ci  EL   
KOMBİNE  KANAL AÇMA  ARAÇLARI

ÇEŞİTLİ   GÜÇLERDE    BULUNUR

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT:Eski vidanjörlerinize yüksek basınçlı kanal açma sistemlerini monte ettirebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

SERTUNÇ   POMPA   SANAYİ   VE  TİCARET

     

 

 

               SAYGILARIMIZLA

     
 

 

 

TürkçeEnglish